Nachwuchs

von Ahyoka of Nayeli´s Amber Souls x CL Wilco aus dem Jahr 2018

Kuddel of Nayeli´s Amber Souls black tri Rüde und CL Wilco
Juna of Nayeli´s Amber Souls  red merle w Hündin
 

Cooper of Nayeli´s Amber Souls black bi Rüde
Paco of Nayeli´s Amber Souls blue merle w Rüde
Nayeli´s Amber Souls Lucky Luke black tri Rüde
Nayeli´s Amber Souls Aponi Fay black bi Hündin
Aila of Nayeli´s Amber Souls red bi Hündin
Nayeli´s Amber Souls Fly High blue merle cw Rüde
Joy of Nayeli´s Amber Souls  black bi Hündin